SMART TV Full HD Coocaa – Tivi 40 Inch – Android 9.0 – Màn Hình Tràn viền – Model 40S3G.

Mô tả sản phẩm SMART TV Full HD Coocaa – Tivi 40 Inch – Android 9.0 – Màn Hình Tràn viền – Model 40S3G.
Đây là sản phẩm được bán và xuất hóa đơn bởi Lazada.

GIÁ THAM KHẢO: 4.190.000 VND