Mustool Cưa Điện Không Dây 800W, Cưa Xích Điện 4 Inch Cắt Tỉa Gỗ Cutter Dụng Cụ Làm Vườn Một Tay Dụng Cụ Làm Mộc Pin 18V Cho Makita + 1 Cờ Lê, 1 Tuốc Nơ Vít

Mô tả sản phẩm Mustool Cưa Điện Không Dây 800W, Cưa Xích Điện 4 Inch Cắt Tỉa Gỗ Cutter Dụng Cụ Làm Vườn Một Tay Dụng Cụ Làm Mộc Pin 18V Cho Makita + 1 Cờ Lê, 1 Tuốc Nơ Vít
Sản phẩm được nhập trực tiếp từ nước ngoài. Hoá đơn bán hàng không được hỗ trợ trong trường hợp này

GIÁ THAM KHẢO:355.000VND

XEM THÊM:https://click.adpia.vn/tracking.php?m=lazada&a=A100063172&l=9999&l_cd1=3&l_cd2=0&u_id=&tu=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmustool-cua-dien-khong-day-800w-cua-xich-dien-4-inch-cat-tia-go-cutter-dung-cu-lam-vuon-mot-tay-dung-cu-lam-moc-pin-18v-cho-makita-1-co-le-1-tuoc-no-vit-i1210635531-s4505667361.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.78.45959d4bki0x4L%26search%3D1